در گروه تجاری چند منظوره جشنواره امسال نام "مرکز شهر رویاهای اصفهان" (Isfahan Dreamland Commercial Center) به چشم میخورد. طراح این پروژه فرشاد مهدی زاده است.

مجموعه تفریحی شهر رویاها ی اصفهان که به تازگی در این شهر افتتاح شده است مجموعه ای چندمنظوره است که تا کنون بخش تفریحی و شهربازی بزرگ آن افتتاح شده و تاکنون نام مدرنترین شهربازی خاورمیانه را به یدک میکشد. پیشتر درباره این پروژه مطالب زیادی در شارکده منتشر کرده ایم. اما در کنار این پروژه مجموعه ای تجاری در دست ساخت است که طراح آن فرشاد مهدی زاده معمار اصفهانی میباشد که امسال از کشور ایران نامش در کنار فینالیست های جشنواره قرار دارد.

اطلاعات طرح :

طراحان: فرشاد مهدی زاده اشرفی رها

کارفرما: شهرداری اصفهان | سازمان توسعه مسکن اصفهان 

محل پروزه : اصفهان

مساحت: 50000 متر مربع

تعداد واحدهای تجاری: 300 واحد

این اسکلت بتنی در بستر خود در مجاورت سه کاربری مهم است که شخصیتهای متفاوتی به سه جبهه مجموعه خواهند داد. شخصیت بازی و سرگرمی در مجاورت شهربازی، شخصیت تبلیغاتی در مجاورت ورودی و بزرگراه و شخصیت تشریفاتی در مجاورت هتلها.

در وحله اول طراحی نما در نظر طراحان به عنوان راهبردی غلط تلقی شده، چراکه شروع پروژه با پیش فرض طراحی نما برای مجموعه ای تجاری که اصولاً پروژه ای درونگراست باعث ایجاد مرز و قطع شدن ارتباط درون و بیرون پروژه می شود و کلاً راهبرد مناسبی برای پاسخ به مسائل درون پروژه نمی باشد. 

از طرفی دیگر به خاطر مجاورت پروژه با شهربازی درگیری مجموعه تجاری با بستر خود (شهر رویاها)، هدف اصلی طراحی قرار گرفت چراکه این ارتباط می تواند ارزش افزوده دو طرفه به همراه داشته باشد. بنابراین فضای پارکینگ بین شهر بازی و مجموعه تجاری حذف شده و به جای آن پلازا قرار می گیرد.

ایده اصلی طراحی این مجموعه با تمرکز بر روی سازه موجود و بهره گیری از پتانسیلهای آن جهت پاسخگویی به نیازها و برنامه عملکردى مجموعه جدید است. بنابراین طراحی با توجه به سلول بنیادی سازه موجود (مدول ٦*٦) شروع می شود و سازه موجود به مجموعه ای از مدول های جعبه ای تبدیل شده که بر اساس برنامه عملکردی و نیازهای مجموعه رشد کرده.

رشد و تکثیر فرکتالی مدولهای جعبه ای فضای داخل و خارج را نظام دهی کرده و باعث بوجود آمدن تراس ها و سطوح افقی شده است که از طرفی پلازا را به بام مجموعه متصل میکند و از طرفی دیگر باعث درهم آمیختگی درون و بیرون مجموعه شده است. آمیزش درون وبیرون باعث حرکت بهتر مردم و فعال شدن تمامی سطوح تجاری در مجموعه خواهد شد. پلازای بیرونی که به نوعی در بر دارنده بخش سرگرمی است به عنوان یک فضای بینابین عمل میکند که شامل مجموعه ای از کافه ها، رستورانها، گالری ها و فضاها و تراسهای باز و بسته است که به نوعی زندگی بر روی نما (نمای قابل سکونت) را امکان پذیر میسازد شهر رویاها اصفهان
شهر رویاها اصفهان
 شهر رویاها اصفهان
شهر رویاها اصفهان
Isfahan Dreamland Commercial Center Competition
Isfahan Dreamland Commercial Center Competition

نظر شما چیست؟ آیا تابه حال از محل شهربازی رویاها دیدن کرده اید؟ نظرتان درباره این طرح چیست؟ با آرزوی موفقیت برای این پروژه ای ایرانی در جشنواره جهانی...

اگر از مطالب ما بهره میگیرید و از پوشش خبری این جشنواره برای اولین بار به فارسی را حرکتی مثبت میپندارید، ما را به دوستانتان نیز معرفی کنید.