از آنجایی که هدف شارکده از ابتدا یاری دانشجویان در مسیر فراگیری هرچه بهتر و علمی تر رشته ی شهرسازی و معماری بوده است. با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید قصد بر معرفی سرفصل های دروس رشته شهرسازی در مقطع لیسانس داریم. در ادامه میتوانید با انتخاب نام هر درس سرفصل های آن درس را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این سرفصل های ارائه شده ی دانشگاه تهران برای هر واحد درسی میباشد و ممکن است در هر دانشگاه به طور متفاوتی تدریس شود...


مبانی مهندسـی معماری و ساختمان

کاربرد نقشـه برداری در شـــهرسازی

تاریخ شهر و شــهرسـازی در جــــهان

روش تــــحقیـــق در شـــهرســـــازی