پردیسkuture توسط همکاران adjayeفرانکفورت در آلمان طراحی شده که مبتنی بر ایده ایست که نهادهای فرهنگی بسیار مهم از گروه های شهری در مرکز این شهر قرار گرفته اند ...

تمرکز آن ها ایجاد شهر کوچک در این شهر است که در حال حاضر در دانشگاه فرانکفورت می باشد که تا سال 2014 خالی خواهد بود . این شهر کوچک به عنوان مجموعه متنوعی از کاربرانی در نظر گرفته شده که فضایی  را برای  گردهمایی و  برای همسایگان نزدیک در این پردس فراهم می کند. 

این بخش دارای  مجموعه ای از افراد با علایق گوناگون، ارتباطات محکم و فرهنگی  هستند که  از  این گروه ها طراحی شده است . این موارد شامل صنایع فرهنگی ، علمی و ساکنان منطقه  و  کارمندان اداری  در این منطقه هستند. 

هدف از  این پردیس ، ایجاد هم افزایی  جدید  و تعامل بر اساس اصول  مختلف  خلاقانه می باشد که برنامه های فرهنگی ،  تجربه های فرهنگی متفاوتی  را تولید می کند. 

فضاهای اجرای اصلی در این شهر کوچک با فضاهای عمومی ترکیب شده است. این پردیس با کارکاردها یی چند منظوره  می باشد و شامل  خرده فروشی، کافه ها و بازار خواهد بود .

 این محیط متخلخل است و به اکتشافات مردم با هدف دیدن فضا  مجاز بوده  است. گردش و نقاط دسترسی چندگانه در  این شهر آزاد  است. هم چنین، این برنامه ها به صورت عمودی مرتب شده است ؛ بنابراین استفاده کنندگان(کارکنان) مختلف  نه فقط در سراسر این بخش ، بلکه در طول ساختمان ها این شهر در نظر گرفته شده است.theforsythecompany

memarinews