تمیزکردن برج‌ها و مجسمه‌های بزرگ در سطح شهرها معضل سختی است. در کشورهای مختلف به شکل‌هایی این ساختمان‌ها غبارروبی می‌شوند. دیدن تصاویری از این کار خالی از لطف نیست...
تصاویر زیر نمایی از تمیزکردن بزرگ‌ترین برج‌ها در گوشه کنار جهان است. برج‌هایی از جمله برج خلیفه دبی، ساختمان پارلمان لندن، برج مرکزی چین و دیگر ساختمان‌های بلند جهان.