شارکده به نقل از خبرگزاری ایمنا: پنج شنبه یازدهمین نشست علمی تخصصی شهر اسلامی با حضور دکتر حناچی وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار می شود. یازدهمین نشست علمی تخصصی شهر اسلامی برگزار می شود
به گزارش ایمنا، دبیرخانه دائمی شهر اسلامی وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری یازدهمین نشست علمی تخصصی شهر اسلامی با حضور دکتر حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، دکتر صارمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه تهران پنج شنبه هفته جاری نموده است.
گفتنی است؛علاقمندان می توانند جهت شرکت در این نشست پنج شنبه سی مرداد ماه سال جاری ۹ صبح به کتابخانه مرکزی اصفهان، واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه نمایند.