شهردار منطقه 11 اصفهان؛

خیابان بهشت تا پایان سال جاری احداث می شود

خیابان بهشت تا پایان سال جاری احداث می شود
شارکده به نقل ایمنا، محمدرضا برکت با اعلام این مطلب اظهار داشت: خیابان بهشت یکی از خواسته های چندین ساله مردم منطقه غرب است که آزادسازی آن از آبانماه سال گذشته آغاز شده و بزودی به اتمام می رسد.
وی اذعان داشت: امید است به لطف خدا خیابان بهشت تا پایان سال جاری احداث و در اختیار شهروندان منطقه قرار گیرد.
شهردار منطقه 11 با بیان اینکه طول این خیابان ۵۵۰ متر و عرض آن ۳۶ متر است افزود: برای آزادسازی آن ۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث این خیابان در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.