مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابنیه مذهبی ایران است. این مسجد مجموعه تاریخی وسعی را به ابعاد ۱۷۰ در ۱۴۰ متر در شمال شرقی اصفهان و کنار میدان کهنه نشان می‌دهد و امروز شامل قسمتهای مختلفی است از قبیل گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک، ضمن چهار ایوانی شبستانها، مدرسه مظفری محراب الجایتو که هر یک نمایانگر سیر هنر معماری اسلامی در دوره‌ای خاص هستند. بنا بر شواهد تاریخی، مسجد جامع اصفهان بر روی ویرانه‌های مسجد قدیمی تری ساخته شده که اعراب ساکن قریه طهران در اصفهان در قرن دوم هجری در یهودیه بنا کرده بودند. مسجد اولی بر خرابه‌های ابنیه‌ای مربوط به اواخر دوره ساسانی برپا شده بود(دهباشی،۱۳۰:۱۳۸۳).

http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-000.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-001.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-002.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-027.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-024.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-028.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-020.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-018.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-017.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-014.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-013.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-012.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-011.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-010.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-007.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-006.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-005.jpg
http://www.imna.ir/images/docs/000066/n00066652-r-b-003.jpg

عکس ها از خبرگزاری ایمنا