هشتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مبلمان و خدمات شهری 13 لغایت 17 مردادماه از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار میشود.