در دریچه این بخش نگاهی خواهیم داشت به نقشه های قدیمی شهر تهران، نقشه های حاوی اطلاعات عظیمی هستند و کمک شایانی به شهرسازان در مطالعاتشان میکنند از جمله بررسی روند رشد و شکل گیری شهرها. نقشه های قدیمی به ما نشان میدهند شهر در گذشته چه روندی داشته و امروزه به چه شکل گسترش یافته است. در ادامه نقشه های بی نظیر تاریخی از شهر تهران را خواهید دید به همراه توضیحات و زمان هر نقشه...

 

.:: تا بارگزاری کامل اسلایدشو منتظر بمانید ::.

...
 

از شهرفرهنگ