در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه علمی دومین کنگره  بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری در یکی از چندین ژورنال معتبر  ISI ، ISC  ، پژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان کنگره به صورت رایگان و با هزینه کنگره اکسپت و منتشر گردند.