جهت دانلود نمونه سوالات تستی کتاب "دیدگاه های نو در جغرافیای شهری" اینجا کلیک کنید.

 

  • توجه کنید این کتاب تنها یکی از منابع امتحانی جامعه شناسی شهری استاد فیلا می باشد.
  • همچنین این فایل فشرده حاوی دو مجموعه، شامل سوالاتی تستی از بخش هایی از این کتاب می باشد. 
  • امتحان جامعه شناسی شهری استاد فیلا به صورت تشریحی می باشد. جهت مشاهده منابع امتحانی اینجا کلیک کنید.