۴۶ مطلب با موضوع «معماری :: مقالات معماری» ثبت شده است

پست مدرنیسم در معماری؛ چالش عبور از گذشته و اکنونیت آینده یا آیا می توان پست مدرن نبود؟

در یک تعریف، پست مدرنیسم سبکی است در طراحی و معماری با طول عمری بی نهایت کوتاه، درست شبیه به ارت دکو، که در دهه های 1970 و 80 به اوج شکوفایی خود رسید، سبکی که تزیین و رنگ های روشن و شوخ طبعی پر کنایه را کمال مطلوب خود می دانست، سبکی که هم کلاسیک بود و هم پاپ، سبکی مسرور از تئاتری و تصنعی بودن با ساختمان هایی مملو از ستون و طاق هایی که نقش سازه ای نداشتند و رخبام های ورقلمبیده و روستامنشی موقری را به نمایش می گذاشتند و علی رغم تمام این جبروت توخالی بودند، تمام این سبک یک صحنه ارایی بود...
۰ نظر
سیاوش معمار

پردیس kuture در فرانکفورت

پردیسkuture توسط همکاران adjayeفرانکفورت در آلمان طراحی شده که مبتنی بر ایده ایست که نهادهای فرهنگی بسیار مهم از گروه های شهری در مرکز این شهر قرار گرفته اند ...

۰ نظر
سیاوش معمار
معماری آمریکا

معماری آمریکا

معماری آمریکایی، معماری است که در کشورهای مستعمره ی اروپایی در آمریکا و متعاقب آن در ایالات متحده گسترش یافت.  چنین توسعه ای دوره ی زمانی در حدود 5 قرن را پوشش می دهد که در سال 1565 با تأسیس کلیسای سنت آگوستین در فلوریدا، استقرار انگلیسی ها بر امتداد ساحل آتلانتیک در 1585 و سکونت اسپانیایی ها در نیومکزیکو در سال 1589، آغاز می شود. ساکنین فرانسوی، سوئدی، هلندی، آلمانی و اهالی از کشورهای دیگر نیز طی سالهای 1600 از راه رسیدند.

۰ نظر
سیاوش معمار

حقیقت سبک معماری اسم

معماری ظرف زندگی است و به عبارتی هنری از جنس زندگی و در متن آن.معماری از مهم ترین و تاثیرگذار ترین هنرهای جهان خصوصا در دیدگاه شرقی است و همواره در تعامل با مفهوم هویت می باشد، از آن  زمان که انسان احساس کرد باید به کیستى و چیستى خود دربرابر طبیعت و ماوراى طبیعت پاسخ گوید، هویت متولد شد. رنگ باختن مفهوم هویت دردی است که معماری بدان گرفتار است.فرم هایی که در پی تکرار و تقلید شکل می گیرند، معماری را گرفتار دور باطلی کرده که رهایی از آن، نیازمند تفکری عمیق در چرایی رسیدن به این نقطه و جست و جو برای یافتن راه حلی عملی است...

۱ نظر
سیاوش معمار

مسـکن کیست؟

غالبا پرسش از چیستی مسکن است، چیستی مسکن را می توان در یک صورت بندی چند وجهی به بحث نشست، مسکن را از منظر اقتصادی یک کالا می خوانند، از منظر جامعه شناسی ان را یک نهاد می دانند، از منظر انسان شناسی، فرهنگ می خوانندش، در مواجه ی زیباشناختی و با رویکردی نشانه شناسانه مسکن را می توان با تمسک به تقسیم بندی چارلز سندرس پیرس (1839-1914) در گستره ای میان نماد، آیکن یا نمایه تعریف نمود...

۰ نظر
سیاوش معمار

معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار

معماری ایران برای باز یافتن جایگاه ویژه خود راه دشواری پیش رو دارد، زیرا با جامعه ای در حال تحول روبروست که جریان های صنعتی شدن، جهانی شدن و شبکه ای شدن را تجربه می کند. هنر و معماری در چنین موقعیتی نقش موثری در بازتعریف هویت (زمانی که بحران هویت بزرگترین چالشی است که انسان با آن مواجه است) خواهند داشت. گذار از جامعه سنتی به مدرن و جامعه مدرن به شبکه ای در تمامی دنیا در حال بروز است و تاثیرات مطلوب و نامطلوب خود را بر جوامع می گذارد. جامعه ایران نیز دوران گذار از جامعه سنتی به مدرن را بسیار سریع و بدون ایجاد زیرساخت های لازم علمی، فرهنگی و هنری تجربه نموده است. در چنین شرایطی ظهور جامعه شبکه ای نیز در بطن جامعه ایرانی در حال وقوع است. برای ایجاد کالبد مناسب، گام نخست شناخت وضعیتی است که با آن مواجه هستیم. لذا معماری معاصر ایران در دهه اخیر نقد گردیده است...

۰ نظر
سیاوش معمار

معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

این پژوهش به جایگاه« ایده» و «کانسپت» در معماری و چگونگی تبدیل اندیشه و خیال بر پایه متن به فضای معماری، می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت تحلیل محتوا با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای وتحلیل سه گانه پانوفسی در تمامی لایه های  هم نشین است. فرآیند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که ایده، تفکر اولیه و غالب طرح بوده و استراتژی برخورد با آن است در حالیکه کانسپت به معنادار کردن ایده و تحقق پذیری آن می پردازد و به نوعی تاکتیک محسوب می شود.

۰ نظر
مصطفی محمدی

تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران

میدان نقش‌جهان اصفهان، الگوی تکامل یافته میادین شاه در پایتخت‌های دوره صفوی ایران است. دستیابی به الگوی مذکور یکباره نبوده و ریشه‌های شکل‌گیری و تکامل آن در پایتخت‌های اول و دوم صفوی وجود داشته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تفسیری–تاریخی است؛ به طوری که تبیین نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی بین ویژگی‌های میادین شاه، پس از شناخت، استنتاج و تحلیل از اسناد و متون تاریخی انجام یافته است. سیر ویژگی‌های کالبدی و عملکردی میادین شاه، دارای روندهایی ثابت، متغیر و تکاملی بوده‌اند. کاربری‌های میدان و دسترسی‌های آن روندی ثابت و زمان شکل‌گیری ...
۰ نظر
مصطفی محمدی

پدیدار شناسی نمای ساختمان های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن

فرضیه محوری این مقاله مبین آن است که نابسامانی نماهای ساختمان های ما ریش در عدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی دارد که در طول تاریخ نسبت به نما ایجاد شده است. توقعاتی چون محافظت از ساکن در مقابل تهدیدهای خارجی ایجاد ارتباط میان درون و بیرون معرفی شخصیت و اعتبار مالک و طراح - و بالاخره عدم تکروی و قبول مسئولیت در عضویت واحد بزرگتری بنام فضای شهری.
نابسامانی نما - منحصر به ساختمان های مسکونی نیست و کلیه ساختمان ها را در بر می گرد. ولی ساختمان های مسکونی کثیر العده ترین عناصر و تاثیرگذارترین عوامل منظر یک شهر می باشند لذا برای جلوگیری از اطاله کلام و خلط مبحث صرفا به بررسی نماهای ساختمان های مسکونی بسنده شده ...
۰ نظر
مصطفی محمدی

ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران

مفهوم شهر هوشمند بر ساختار سامانه و هویت آبادی هایی دلات دارد که فن آوری ارتباطات از دور به آنها حیات می بخشد ار این مجتمع زیستی ارتباطات و فعالیت های متداول حقیقی و واقعی عمدتا مجازی می شوند نتیجتا فرم ها و فضاها نیز قالب های هندسی ادراکی و مفهومی جدید پیدا می کند کار از دور خرید از دور بانکداری الکترونیکی اموزش و درمان از دور نمونه عملی و مصداق فعالیت هایی هستند که ضمن فراهم آوردن زمینه آزادی بیشتر وقت مردم و فضاهای شهری سامانه های موجود واحد کلی شهر و عرصه های همگانی را دگرگون می ساند برنامه ریزان و طراحان شهری نه تنها با مسایل و پدیده های جدیدی در فرایند شهر سازی به ویژه طراحی محله های مسکونی شبکه را ه ها و مکان های همگانی مواجه می شوند بلکه به سوی مجازی کردن قالب فعالیت فرایند شهرسازی پیش می روند ...
۰ نظر
مصطفی محمدی