بدون شک عکاسی جزئی غیرقابل انکار در شهرسازی امروز است و لازم است که شهرسازان و معماران عکاسان خوبی هم باشند. از این رو از این پس در شارکده بیشتر به انتشار مقالات مرتبط با عکاسی خواهیم پرداخت. در اولین مقاله این بخش به یک تکنیک خلاقانه خواهیم پرداخت تا بتوانید برای خودتان شهری را بسازید و عکاسی کنید. در ادامه با شارکده همراه باشید...