۱۱۹ مطلب با موضوع «شهرسازی :: طراحی شهری» ثبت شده است

شهرسازی دال ها

شهرسازی کاربردی موسوم به شهرسازی دال یا شهرسازی روی دال ، تداوم بازسازی شهرهای پس از جنگ جهانی دوم و ترکیبی از پروژه های بزرگی است که معرف مقیاس اقتصادی مطلوب و قابل قبولی به کمبود مسکن در شهر و همچنین راهکاری جهت رفع نیاز بخش های خدماتی در حال رشد می باشد .شهرسازی دال ، مسیرهای ویژه ی عابرین پیاده و ترافیک اتومبیل را کاملاً از هم تفکیک نموده و خیابان را طبق کاربرد مفید آن به سطوح مختلف تقسیم می نماید ؛ این کاربرد شامل رابطه ی پویا میان بخش های الحاقی یا فضای ایستا جهت گردش افراد است . برای متمایز کردن این سطوح از خاک مصنوعی استفاده می شود . بطور کلی ، سطوح زیر زمین مختص ...

۰ نظر
مصطفی محمدی

پدیدار شناسی نمای ساختمان های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن

فرضیه محوری این مقاله مبین آن است که نابسامانی نماهای ساختمان های ما ریش در عدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی دارد که در طول تاریخ نسبت به نما ایجاد شده است. توقعاتی چون محافظت از ساکن در مقابل تهدیدهای خارجی ایجاد ارتباط میان درون و بیرون معرفی شخصیت و اعتبار مالک و طراح - و بالاخره عدم تکروی و قبول مسئولیت در عضویت واحد بزرگتری بنام فضای شهری.
نابسامانی نما - منحصر به ساختمان های مسکونی نیست و کلیه ساختمان ها را در بر می گرد. ولی ساختمان های مسکونی کثیر العده ترین عناصر و تاثیرگذارترین عوامل منظر یک شهر می باشند لذا برای جلوگیری از اطاله کلام و خلط مبحث صرفا به بررسی نماهای ساختمان های مسکونی بسنده شده ...
۰ نظر
مصطفی محمدی

ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران

مفهوم شهر هوشمند بر ساختار سامانه و هویت آبادی هایی دلات دارد که فن آوری ارتباطات از دور به آنها حیات می بخشد ار این مجتمع زیستی ارتباطات و فعالیت های متداول حقیقی و واقعی عمدتا مجازی می شوند نتیجتا فرم ها و فضاها نیز قالب های هندسی ادراکی و مفهومی جدید پیدا می کند کار از دور خرید از دور بانکداری الکترونیکی اموزش و درمان از دور نمونه عملی و مصداق فعالیت هایی هستند که ضمن فراهم آوردن زمینه آزادی بیشتر وقت مردم و فضاهای شهری سامانه های موجود واحد کلی شهر و عرصه های همگانی را دگرگون می ساند برنامه ریزان و طراحان شهری نه تنها با مسایل و پدیده های جدیدی در فرایند شهر سازی به ویژه طراحی محله های مسکونی شبکه را ه ها و مکان های همگانی مواجه می شوند بلکه به سوی مجازی کردن قالب فعالیت فرایند شهرسازی پیش می روند ...
۰ نظر
مصطفی محمدی

بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی نقشه ها اطلاعات پایه سرانه و تراکم های استاندارد و کاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب - گسل - زمین شناسی - تناسب اراضی و خاک شناسی - روند توسعه فیزیکی شهر - زمین های کشاورزی - توپوگرافی - منابع آب و کاربری اراضی شهری - عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روشهای متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چون Index overlay , Boolean Logic همراه با عملیات بارزسازی ...
۰ نظر
مصطفی محمدی

جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن

تدوین یک برنامه جامع بخش مسکن نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است. در این میان پرداختن به شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را می توان از حساس ترین مراحل برنامه ریزی دانست. با انجام تحقیقات و پژوهش های جدی در شناخت و تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف مسکن - می توان میزان کارایی برنامه های مسکن را به طور چشمگیری افزایش داد. پیچیدگی ابعاد مختلف مسکن و تعدد شاخص های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری ها در فرایند برنامه ریزی مسکن - ایجاب می کند که این شاخص ها در گروه های مختلف اقتصادی - اجتماعی و کالبدی دسته بندی شوند - هرچند برخی از شاخص ها می توانند عملکرد دو گانه و یا چندگانه داشته باشند ...
۰ نظر
مصطفی محمدی

بررسی سیاست های محلی مسکن در ایران و انگلیس

مسکن در میان نیازهای انسان یکی از نیازهای مهم تلقی می شود . در دنیا سیاست گذاری مربوط به مسکن یکی از سیاست های مهم به شمار می رود در ایران نیز از طریق سیاست های 5 ساله عمرانی به موضوع مسکن پرداخته شده است. در کشورهای اروپایی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته شده است.
این سیاست ها عبارتند از : 1- دست راستی راست گرا 2- دست چپی چپ گرا 3- میانه رو و 4- تاچریزم که هر کدام به نحوی توانسته اند در زمینه تامین نیازهای مسکن به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست ها را به صورت کلی با سیاست های برنامه های دوم و سوم مقایسه کند طی این مقاله خانوارها و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع ...

۱ نظر
مصطفی محمدی
شهردار منطقه ۷ اصفهان: خیابان کاوه به خیابان بعثت متصل می شود

شهردار منطقه ۷ اصفهان: خیابان کاوه به خیابان بعثت متصل می شود

خبرگزاری ایمنا: شهردار منطقه ۷ اصفهان اعلام کرد: با احداث دو خیابان ۳۶ متری باغ فدک و ادامه خیابان غرضی، خیابان کاوه به خیابان بعثت متصل می شود.
۰ نظر
مصطفی محمدی

نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران در دوران معاصر-اسماعیل شیعه

تحولات صنعتی دوران معاصر و تاثیر پذیری شهرهای ایران از این پدیده، نقطه عطفی در حیات اقتصادی و تحول شهرنشینی در این کشور محسوب می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که نحوه پدیدار شدن کارخانجات بزرگ صنعتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به اختصار به نگرش ها،نظرات و طرز تفکر برنامه ریزان و عوامل موثر بر مکان یابی و ایجاد کارخانجات صنعتی به ویژه صنایع سنگین پرداخته شود. با توجه به آنکه صنعتی شدن ایران از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی وسعت گرفته و به عنوان یک اصل در برنامه های توسعه ای کشور همواره مورد توجه بوده است، عمده تاکید مقاله، این دوره به بعد را در بر می گیرد.

۰ نظر
مصطفی محمدی

میدان شهری

مطالعه شهر از دوران کهن، به خصوص شهرهای ایران بعد از اسلام، تا زمانیکه شهرسازی از لحاظ ورود مفاهیم تازه، غریبه و گسستن از ارزش های گذشته خود قرار نگرفته است، گویای آن است که همواره میدان نیز همچون دیگر اندام های موثر و کارکردی، در حیات جاری شهر، حضوری موثر دارد به طوریکه میدان از دوره سلجوقیان به بعد شروع به تثبیت خود کرد و در دوره صفویه به مفاهیم عمیق و کارآمدی در معماری و شهرسازی رسیده و در دوران قاجار به نهایت نقش خود دست یافته است، اما رفته رفته نقش می بازد تا جایی که از سال های میانی دوره پهلوی هویت خود را از دست داده و در دو دهه اخیر نیز در بلاتکلیفی مطلق به سر می برد.

۰ نظر
مصطفی محمدی
بررسی بازار در شهرسازی

بررسی بازار در شهرسازی

بر پایه اطلاعات موجود در منابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی، بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها، هر صنف در بخشی از راسته اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محلی معین عرضه می شد. هنگامی که حجاج در سال 85 ه.ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راسته جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینه راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان، به پیش از اسلام می رسد.

۰ نظر
مصطفی محمدی